บริการจดทะเบียนบริษัท

จดจัดตั้ง - เปลี่ยนแปลง - เลิกกิจการ
Standard Post with Image

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (โปรโมชั่น จาก 12,999 บาท ลดเหลือ 8,999 บาท)

จดทะเบียนบริษัทราคาพิเศษ ถ้าจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ขัั้นต่ำถือหุ้น 2 ท่าน) เพียง 4,999 บาท สำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ หรือทำธุรกิจอยู๋แล้ว แต่จะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบบริษัท เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ด้วยโปรโมชั่นโดนใจดังนี้

☑️ ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
☑️ ยื่นจดทะเบียนประกันสังคม
☑️ ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
☑️ ยื่นขอรหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์
☑️ รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
☑️ หนังสือรับรอง และ เอกสารอื่นๆที่จำเป็น
☑️ ตรายาง บริษัท 1 ชุด

เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 3 คน (บจก.) 2 คน (หจก.)) และ สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ใช้เป็นสำนักงาน

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานประกอบการ
 • แจ้งเพิ่ม/ลด สาขาสถานประกอบการ
 • แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
 • จดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
 • Standard Post with Image
  Standard Post with Image

  บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

  สำหรับนิติบุคคลที่ต้องการจดทะเบียนเลิกกิจการ ทั้งการจดทะเบียนยกเลิกที่พัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร รวมไปถึงการจดทะเบียนชำระบัญชี ที่มีหลายขั้นตอน เราบริการให้ตั้งแต่ต้นจนจบ (ใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน)

  ค่าบริการจดเลิกกิจการ 8,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว) ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีเลิกปีสุดท้าย
  SWC Accounting Co.,Ltd | บริษัท เอสดับบลิวซี การบัญชี จำกัด
  Tel : 080-3939-982 / Line ID : @swc-accounting
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554113485
  Copyrights © 2020 All Rights Reserved by SWC Accounting Co.,Ltd.